Two Kākāriki parakeets flying over the kaitake and pouakai ranges of Taranaki. By New Zealand artist Maryanne Shearman

Kākāriki over Kaitake

2022

1000 x 750mm, Oil on canvas

SOLD

info
×

Te Tūtakinga o Te Āperehama me ngā pononga o Tītokowaru 2023
UNAVAILABLE

info
×

He Otaota, He Tātarāmoa
2023
Framed oil on linen
$5000 (available)

info
×